Alladi Srinivas

Alladi Srinivas

#పీవోకే జాగల బీవోపీ కావాలే

నీకు గాని కంటే లగు బాగనే వున్నది
కమాయి సుతం మంచిగనే వున్నది
అతారలు సుతం నీతాన్నే బాగున్నయి గదా…
గాడు గుంజుకున్నడు అని
సెప్పుకునుడేందీ…
ఐరాస అవ్వ లొల్లి అద్దన్నదని ఊకున్నవా…
ఉత్తగ కూసున్నోని జుట్టు పీకుతే
ఎట్లూకుంటవు…
నీవోల్లను పొల్లు పొల్లు ‘సంపితే’ సుతం రోషం లేదా…
పిస పోరగాండ్లను ఉసిగొల్పుతున్న
గాని ఇంటి పరారు గోడ దుంకి
మల్ల జోలికి రాకుంట మతులాబు సెప్పాలే…
నీ ఎంబట మేమంతా వున్నం
పంచాదులు పని జెయ్యయి…
పక్కా బుద్ది సెపుదాం…
‘గాడు గుంజుకున్న మన భూమి’
అని పెపంచమంతా అంటే
ఎట్లనో అన్పిత్తుంది…
అందరు గా జాగను పీవోకే అంటే
సర్రున కాలుతుంది…
అందరితోటి బీవోపీ అనేటసుంటి
జాగను పుట్టియ్యాలే…

No Comments

Post A Comment

You don't have permission to register